Ontwikkelingen bij de moeder

De hoeveelheid bloed in je lichaam neemt toe, waardoor je het warmer kunt hebben dan normaal. Je baarmoeder is nu zo groot als een sinaasappel en met je veranderende figuur voel je jezelf misschien wat prettiger in loszittende kleding. Er vinden nog meer veranderingen in je lichaam plaats, hoewel ze lichamelijk niet altijd even goed zichtbaar zijn.


De Kraamvogel

Je bent in verwachting. Gefeliciteerd!

En je wilt nu al weten dat je straks kunt vertrouwen op een kraamverzorgende die jullie als gezin een goede start geeft. Zodat je optimaal kunt genieten van die eerste bijzondere dagen met elkaar.

Ontdek onze kraamzorg.


Ontwikkelingen bij je baby

De oorschelpen zijn nu zichtbaar op het hoofdje, dat snel groeit om ruimte voor de hersenen te maken. Het lichaam van de foetus wordt langer en de vingers en tenen zijn al duidelijk afgebakend, maar zitten nog met vliezen van huid aan elkaar.

De termijnecho

Tijdens de eerste controle hebben we het al even met je besproken: de echo ter bepaling van je uitgerekende datum.

Termijnbepaling

Bij de termijnbepaling kijken we naar de lengte van je kind van kruin naar stuit. Dit wordt in medische termen ook wel de CRL (crown-rump length) genoemd. Op basis van deze meting wordt de uitgerekende datum vastgesteld. Natuurlijk wordt er bij de termijnbepaling ook gekeken naar het hartje en of alles in orde lijkt met je kindje.

Het verschil met de eerste echo is waarschijnlijk al erg groot! Je kindje is al flink gegroeid en kan al veel bewegen. Vroeg in de zwangerschap groeit je kindje gemiddeld 1 millimeter per dag.

Prenatale screening

De meeste baby's zijn bij de geboorte gezond. Bij 3 tot 5% van alle pasgeborenen wordt een aangeboren afwijking vastgesteld. Bij een deel hiervan is het mogelijk de afwijking al voor de geboorte vast te stellen. Sinds 2007 wordt elke zwangere aangeboden nader onderzoek te laten doen naar aangeboren afwijkingen van de ongeboren baby. Bij alle onderzoeken kunnen jullie zelf bepalen of jullie ze willen of niet. Wij zullen je uitleg geven over alle onderzoeken. Als je geen behoefte hebt aan deze informatie dan is de rest van deze mail, op de weetjes en tips na, voor jou niet van toepassing.

Down,- edwards en patausyndroom

Deze syndromen zijn allemaal trisomieën. Dat betekent dat er een chromosoom teveel is op een bepaalde plek in het DNA. Kinderen met downsyndroom (trisomie 21) hebben een verstandelijke beperking en vaker gezondheidsproblemen. Hun ontwikkelingsmogelijkheden variëren, maar mensen met downsyndroom hebben gedurende hun hele leven begeleiding en ondersteuning nodig.

Kinderen met edwards- (trisomie 18) en patausyndroom (trisomie 13) overlijden vaak voor of rondom de geboorte. Zij worden zelden ouder dan een jaar. Deze kinderen hebben ernstige lichamelijke afwijkingen en een ernstige verstandelijke beperking.

Probeer, voordat je aan prenatale screening gaat beginnen, te bedenken wat het voor jullie zou betekenen als jullie een kindje zouden krijgen met bijvoorbeeld downsyndroom. Als je besluit jouw kindje te laten onderzoeken op het syndroom van down, - edwards of – patau kun je vanaf 1 april 2017 kiezen tussen de al bestaande combinatietest of de nieuwe NIPT test.

NIPT

De NIPT betekent ‘niet-invasieve prenatale test’. Bij deze test wordt er bloed van de zwangere afgenomen en door het laboratorium onderzocht op stukjes erfelijk materiaal (DNA). In het bloed zit ook een klein beetje DNA van de placenta. Dit DNA is bijna altijd hetzelfde als dat van het kind. Zo kan bekeken worden of er bij het kind een aanwijzing is voor down-, edwards of patausyndroom. Je kunt de NIPT laten doen vanaf 11 weken zwangerschap.

De test geeft geen 100% zekerheid. Er bestaat een kleine kans dat er bij een afwijkende uitslag toch sprake is van een gezond kind. Dan is een vlokkentest of vruchtwaterpunctie nodig om zekerheid te krijgen, zeker als jullie overwegen de zwangerschap te beëindigen. Bij een niet-afwijkende uitslag hoef je verder geen onderzoek te laten doen. De kans is dan te verwaarlozen dat er toch een afwijking zou zijn.

Een enkele keer worden er bij de NIPT andere aandoeningen gevonden. Deze kunnen ernstig of minder ernstig zijn. We noemen dit nevenbevindingen. Jullie kunnen van tevoren aangeven of jullie wel of geen nevenbevindingen willen weten.

Je betaalt een bijdrage aan de kosten voor de NIPT van 175 euro.

Combinatietest

Ook de combinatietest is bedoeld om down-, edwards en patausyndroom op te sporen. Deze test bestaat uit bloedonderzoek van de moeder en een nekplooimeting via de echo van de baby. Op basis van deze twee uitslagen, de leeftijd van de moeder en de zwangerschapsduur wordt berekend of je een verhoogde kans hebt op een kindje met Downsyndroom. De combinatietest moet gebeuren voordat je 14 weken zwanger bent.

Net als de NIPT is een combinatietest niet gevaarlijk voor je zwangerschap. De uitslag van de combinatietest is echter een kansberekening en geen diagnose. Als de uitslag aangeeft dat je een verhoogde kans hebt (meer dan 1 op 200) kun je verder onderzoek laten verrichten met een vruchtwaterpunctie, een vlokkentest of de NIPT.

De kosten voor de combinatietest bedragen 168 euro.

Kijk op www.onderzoekvanmijnongeborenkind.nl voor meer informatie over de NIPT en combinatietest.

Vervolgonderzoek combinatietest

NIPT

Zie hierboven.

Vlokkentest

Bij de vlokkentest neemt de gynaecoloog via de vagina of via de buikwand een klein stukje placentaweefsel (moederkoek) weg. Dit wordt onderzocht op chromosoomafwijkingen.

Hoe lang duurt de ingreep? 15 tot 20 minuten.• Wanneer kan ik de test laten doen? Vanaf de elfde zwangerschapsweek.• Wie voert dit onderzoek uit? De gynaecoloog.• Wat is het risico op een miskraam? Door de vlokkentest bestaat er een kleine kans op een miskraam, dit risico bedraagt 0,5%.• Wanneer is de uitslag bekend? Na ongeveer 5 tot 10 dagen.

Vruchtwaterpunctie

Bij de vruchtwaterpunctie wordt via de buikwand een beetje vruchtwater afgenomen. De cellen in dit vruchtwater worden onderzocht op chromosoomafwijkingen.

Hoe lang duurt de ingreep?

15 tot 20 minuten.

Wanneer kan ik de test laten doen?

Vanaf de 16e zwangerschapsweek.

Wie voert dit onderzoek uit?

De gynaecoloog.

Wat is het risico op een miskraam?

De vruchtwaterpunctie brengt een miskraamrisico met zich mee van 0,3%.

Wanneer is de uitslag bekend? De uitslag van een sneltest, voor trisomie (1 chromosoom te veel) 13, 18, 21 en geslachtschromosoom is na 3 tot 5 werkdagen bekend, afhankelijk van de dag van de afname. U krijgt 3 tot 7 werkdagen na de test telefonisch een uitslag.

Met deze test worden echter niet alle chromosomen onderzocht. Daarom krijgt u na 3 weken de definitieve uitslag van de vruchtwaterpunctie, na onderzoek van alle chromosomen.

Weetjes en tips