Ontwikkelingen voor de moeder

Om tijdens de bevalling fit te blijven en na de bevalling weer in vorm te komen, is het belangrijk dat je regelmatig wat rustige oefeningen doet. Heb je hiervoor nooit iets aan beweging gedaan dan kan je beginnen met yoga, zwemmen of wandelen. Dat kan je op je eigen tempo doen en aanpassen op je fase van de zwangerschap. Train niet meer specifiek je buikspieren.

Ontwikkelingen voor je baby

De donshaartjes die je kind een aantal weken geleden kreeg, gaan nu langzaam weer uitvallen. Daarvoor in de plaats komen wat stevigere haartjes, vooral bovenop het hoofdje. Overigens heeft je baby nu ook al echte wenkbrauwtjes.

Bij elke zwangerschapscontrole voelen we aan je buik of je kindje goed groeit. Op dit moment komt de bovenkant van je baarmoeder gemiddeld bijna tot aan je navel. Je baby heeft nu ongeveer de helft van zijn of haar uiteindelijke lengte bereikt. En dat komt ook wel mooi overeen met de zwangerschapsduur, want je bent al bijna op de helft.

Je baby is nu heel lenig! Hij of zij stopt net zo makkelijk een teentje in het mondje als een duim.

Erkenning en ouderlijk gezag

Als je niet bent getrouwd, is de biologische vader niet automatisch de officiële vader van je kind. Hij moet het kind daarom erkennen. Dit kan bij de Burgerlijke Stand van de gemeente waar je woont.

Naast erkennen is het vaak ook wenselijk dat de vader het ouderlijk gezag over het kind krijgt. Met het ouderlijk gezag kan de vader beslissingen nemen over de opvoeding en verzorging van het kind. Hij mag ook 'rechtshandelingen' verrichten in naam van zoon of dochter. Bijvoorbeeld het zetten van een handtekening of het voeren van een gerechtelijke procedure.

Erkennen

De vader kan het kind erkennen op de volgende momenten:

Rechten en plichten erkenning

De vader krijgt door de erkenning het recht en de plicht om het kind te onderhouden. Met een erkenning krijgt de vader niet meteen het ouderlijk gezag en ook geen omgangsrecht in het geval jullie relatie mis zou lopen. Om ouderlijk gezag te krijgen moet een apart verzoek worden ingediend bij de griffie van het kantongerecht. Doordat de vader het kind erkent, krijgt het kind erfrecht.

Alleen als het kind is geboren uit een geregistreerd ouderschap en de vader het kind heeft erkend, krijgt de vader automatisch ouderlijk gezag. Bij een geregistreerd ouderschap hoeft een vader dus geen verdere actie te ondernemen om ouderlijk gezag te krijgen, wel moet het kind officieel worden erkend. De kosten voor de procedure van de erkenning is gratis maar aan het opvragen van de benodigde documenten bij de gemeente zijn wel kosten verbonden.

Ouderlijk gezag

Ouderlijk gezag kan alleen worden aangevraagd als de vader het kind heeft erkend. Voor het indienen van het verzoek heb je het aanvraagformulier 'Verzoek tot het gezamenlijk uitoefenen van het gezag over een minderjarige' nodig. Jullie vullen dit formulier samen in. Het formulier met de benodigde documenten sturen jullie vervolgens op of geven het af bij de rechtbank waar de geboorteplaats van uw kind onder valt. Het ouderlijk gezag aanvragen is gratis. Er zijn wel kosten verbonden aan het opvragen van de benodigde documenten bij de gemeente. Lees hier op een website van de Rijksoverheid meer informatie over ouderlijk gezag.

Weetjes en tips